SATTON

Oferta

Sprawujemy funkcje głównego projektanta i wykonawcy linii technologicznej oraz konsultanta i koordynatora w zakresie budowy całości obiektów do pozyskiwania energii z biomasy.

Dostarczając i montując linię przekazujemy naszym odbiorcom ogromny bagaż naszych doświadczeń i całą posiadaną wiedzę.

Oferujemy następujący zakres usług:

Technologia pozyskiwania energii z biomasy:

 • obsługa projektowa i technologiczna inwestycji linii do produkcji peletu
 • instalacja, montaż, uruchomienie linii produkcyjnej
 • budowa zakładów produkcji peletu „pod klucz”
 • doradztwo technologiczne w zakresie pozyskiwania energii z biomasy
 • obsługa serwisowa zakładów produkcji peletu, sprzedaż narzędzi i materiałów eksploatacyjnych

Technologie suszenia biomasy:

 • obsługa projektowa i technologiczna inwestycji w zakresie suszarni bębnowych i taśmowych
 • instalacja, montaż, uruchomienie suszarni
 • doradztwo technologiczne w zakresie suszenia biomasy

Technologie spalania biomasy:

 • obsługa projektowa i technologiczna inwestycji w zakresie technologii spalania biomasy
 • instalacja, montaż, uruchomienie kotłów i wytwornic pary na biomasę dla przemysłu
 • dostawa oraz instalacja kotłów dla klientów komunalnych.

Serwis

Satton gwarantuje pełną obsługę serwisową inwestycji.

W umowie na dostawę linii do produkcji biomasy gwarantujemy dostęp do wszystkich części zamiennych oraz naszych usług serwisowych przez okres 15 lat.

Gwarantujemy szybkie terminy usuwania ewentualnych awarii, utrzymujemy duży zapas strategicznych części zamiennych, dysponujemy brygadą serwisową 24 h.

Podstawą obsługi serwisowej w pierwszym roku od oddania inwestycji jest gwarancja, której udzielamy na jeden rok wspólnie z producentami najważniejszych maszyn.

Nigdy nie zostawiamy klienta samego z jakimikolwiek problemami.